EmailFacebookZaloYoutube

XANH CHỨC NĂNG

Chức năng giặt và chức năng sấy Xanh được LG Laundry giới thiệu là dòng máy đặc thù nhằm góp thêm cho Trái đất xanh, cuộc sống xanh. Chính bạn sẽ yêu cuộc sống mình hơn khi công việc vệ sinh đồ áo, chăn mền định kỳ hiệu quả và an toàn

Chức năng Xanh